Gezinshuisouder

Wij zoeken professionals die ├ęcht iets willen betekenen voor kinderen met pittige gedragsproblemen. Zij hebben 24/7 professionele zorg en aandacht nodig die alleen jij ze kan geven.

De juiste zorg

Soms zijn de gedragsproblemen bij een kind zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Tijdelijke opvang in een gezin is dan vaak het beste alternatief, want in een gezinssituatie kan een kind zich het beste blijven ontwikkelen. 

Als de problemen van een kind ook voor een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis uitkomst. Daar krijgt een kind intensieve begeleiding van een professional: de gezinshuisouder.

Ben jij de zorgprofessional die deze kinderen kan helpen?