Gezocht: Gezinshuisouders in de regio Haaglanden

Er zijn 44.000 kinderen in Nederland die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen omdat er problemen zijn in het gezin. Daarvan hebben er 2.000 zwaardere gedragsproblemen die intensieve professionele zorg nodig hebben. Het beste ontwikkelingsperspectief voor déze kinderen is opvang in het gezin van een professionele hulpverlener, een gezinshuisouder.

Voor wie is een gezinshuis?

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar met zwaardere (gedrags-)problemen die tijdelijk niet thuis kunnen wonen en een stabiele gezinssituatie nodig hebben.

Wat is een gezinshuis? 

In het gezinshuis verblijft een kind in het gezin van de professionele hulpverlener. Deze professionele hulpverlener noemen we de gezinshuisouder. De gezinshuisouder krijgt ondersteuning van een ambulant hulpverlener, een gedragswetenschapper en een pedagogisch medewerker. Samen werken we op methodische wijze aan de hulpverleningsdoelen van het kind. Op deze manier kan het kind toch in een gezinssituatie verblijven in plaats van in een open of gesloten leefgroep.

Wat doet een gezinshuisouder?

Je vangt de kinderen op in je eigen huis of op een locatie van Jeugdformaat. 24 uur en 7 dagen in de week. Binnen een zo alledaags mogelijke stabiele leef- en opvoedsituatie volg je de ontwikkeling van de kinderen, biedt ze structuur, leert ze sociale- en praktische vaardigheden en werkt met ze aan de verbetering van hun gedrag. De periode dat een kind bij je in huis komt wonen is tijdelijk en kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. Dit is afhankelijk van de leeftijd, de problematiek en de ontwikkeling. Tegelijkertijd bieden we ook opvoedondersteuning aan de ouders. Waar mogelijk werken we ernaar toe dat het kind of de jongere weer thuis kan gaan wonen.