Noud zoekt een professional die niet bang is voor een trauma

Noud (9) zou het liefst bij zijn vader wonen, maar dat kan helaas niet. Hij heeft al op veel verschillende plekken gewoond en zou heel graag ergens voor langere tijd willen blijven.

let op: de foto en naam zijn fictief i.v.m. privacy.

Noud heeft veel meegemaakt en voelt zich daardoor soms onveilig. Hij kan dan heel boos reageren. Hij heeft geleerd om als hij boos of verdrietig is,  naar zijn kamer te gaan. Dat lukt hem al 9 van de 10 keer.

Noud zou graag in een huis willen wonen waar ook andere kinderen zijn. En waar hij af en toe een keer mag kiezen wat het gezin gaat eten. Hij zou het heel leuk vinden om samen met een vader dingen buiten te doen.

Noud heeft een muurtje om zich gebouwd. Het vraagt veel geduld, tijd, rust en vertouwen om dat muurtje omlaag te krijgen. 

Heb jij het geduld om Noud verder te helpen? 

Wij zoeken een zorgprofessional die voor hem het verschil wil maken als Gezinshuisouder. In eigen huis, of op een van onze locaties.

Wil je meer weten over deze baan?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.