Gezinshuisouder in de regio Haaglanden

Er zijn 44.000 kinderen in Nederland die (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen omdat er problemen zijn in het gezin. Waarvan 2.000 met zwaardere gedragsproblemen die intensieve professionele hulp nodig hebben. Het beste ontwikkelingsperspectief voor déze kinderen is opvang in het gezin van een professionele hulpverlener, een gezinshuis.

Over Jeugdformaat

Als Gezinshuisouder ben je in dienst bij Jeugdformaat en vang je kinderen op die hulp krijgen via onze organisatie. Jeugdformaat biedt specialistische jeugd- en opvoedhulp in de regio Haaglanden. Bijna 800 gepassioneerde professionals werken samen aan de ondersteuning van 7.500 kinderen, jongeren en hun ouders die er op eigen kracht even niet uitkomen. 

Dit ga je doen

Als gezinshuisouder vang je kinderen met pittige (gedrags)problemen in de leeftijd tot circa 18 jaar op in je eigen huis. Het gaat om 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Je treedt op als plaatsvervangende ouder/opvoeder en bent als professional verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van de kinderen in nauwe samenwerking met ouders en het netwerk. Je kunt 1 tot maximaal 4 kinderen opvangen in je eigen huis.

Hoe werkt het?

Binnen een zo alledaags mogelijke stabiele leef- en opvoedsituatie volg je de ontwikkeling van de kinderen, biedt ze structuur, leert ze sociale- en praktische vaardigheden en werkt met ze aan de verbetering van hun gedrag. Dit gebeurt op basis van het hulpverleningsplan, dat op systematische wijze wordt uitgevoerd. Zo houd je bij hoe de ontwikkeling van het kind verloopt en lever je binnen het teamoverleg input voor het overleg en het hulpverleningsplan.

In een gezinshuis is sprake van een zo gewoon mogelijk gezinsleven: het leef ritme en de leefregels zijn in overeenstemming met de waarden en normen van de gezinshuisouder binnen de kwaliteitsnormen van Jeugdformaat. Omdat gezinshuisouders in hun eigen huis werken, lopen werk en privé door elkaar. Dit houdt in dat de werktijden niet standaard zijn en dat het opnemen en opvoeden van een gezinshuiskind effect heeft op de gezinssituatie. 

Samen in een team

Je vormt samen met de gedragswetenschapper, ambulant hulpverlener en de pedagogisch medewerker een team rondom het kind. De gedragswetenschapper heeft de leiding bij het vormgeven van het hulpverleningsplan. Je zorgt samen met de ambulant hulpverlener voor een zo goed mogelijk contact met het netwerk van het kind en begeleidt hen in de omgang met het kind. De pedagogisch medewerker ondersteunt jou in het dagelijkse werk bij de opvoeding.

Dit ben jij

Als gezinshuisouder woon en werk je in je eigen huis. Je beschikt over: 

 • een afgeronde pedagogische of sociaal maatschappelijke opleiding (MBO-4, HBO of WO);
 • een stabiele gezinssituatie (alleenstaand, samenwonend met of zonder eigen kinderen);
 • voldoende woonruimte, ieder gezinshuiskind heeft recht op een eigen kamer;
 • kennis van en inzicht in de relevante hulpverleningsmethodieken;
 • ervaring met het werken met kinderen of duidelijke affiniteit met kinderen;
 • woonachtig in de regio Haaglanden of bereid om naar deze regio te verhuizen.
 • doorzettingsvermogen, creativiteit, stressbestendigheid en improvisatievermogen;
 • goed reflectievermogen en bent in staat om daar lering uit te trekken;
 • een activerende en interculturele werkwijze;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden;

Ons aanbod

Een zelfstandige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en goede begeleiding vanuit het team. Bij Jeugdformaat krijg je een jaarcontract, dat bij goed functioneren en gelijkblijvende bedrijfsvoering wordt verlengd. Per kind dat je opvangt kom je voor 9 uur per week in dienst, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur. Je salaris is afhankelijk van relevante werkervaring. Het salaris bedraagt minimaal €2.228,84 en kan oplopen tot maximaal €3.309,81 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur). Het salaris is vastgesteld volgens de salarisregeling CAO-jeugdzorg (functieprofiel: Jeugdzorgwerker C/gezinshuisouder, schaal 8). Verder heb je recht op een vakantietoeslag van 8%, een eindejaarsuitkering van 8,3%, een pensioenregeling via PFZW en korting op verzekeringen.

Daarnaast kun je bij Jeugdformaat rekenen op:

 • onregelmatigheidstoeslag van 14%;
 • tegemoetkoming in de premie zorgverzekering van € 20,- bruto per maand;
 • vergoeding voor de verzorging van het kind;
 • vergoedingen voor o.a. dienstreizen, schoonmaak en oppas;
 • 200 verlofuren bij fulltime (36 uur) dienstverband, waarvan je een gedeelte flexibel kunt besteden;
 • recht op 23 vrije weekenden per jaar.

Het is mogelijk om een contractvariant te hebben waarbij je zelf de vrije weekend- en vakantieopvang regelt in ruil voor extra werktijd en onkostenvergoeding.

Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor je aanstelling. Ook voor je eventuele partner en (eigen) inwonende kinderen van 18 jaar of ouder.

Een online competentieanalyse maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.
Meer weten over deze vacature?