Helpt je verder

Word jij regisseur van je eigen gezinshuis?

Gezinshuisouder, een vak apart.

Meer weten?

Ben jij de zorgprofessional die écht iets wil betekenen voor kinderen met pittige gedragsproblemen? Zij hebben 24/7 professionele zorg en aandacht nodig die alleen jij ze kan geven.

De juiste zorg

Soms zijn de gedragsproblemen bij een kind zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Tijdelijke opvang in een ander gezin is vaak het beste alternatief, want in een gezinssituatie kan een kind zich het beste blijven ontwikkelen.

Als de problemen van een kind ook voor een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis uitkomst. Daar krijgt een kind intensieve begeleiding van een professional: de gezinshuisouder.

Een gezinshuisouder biedt een thuis aan deze kinderen in eigen huis of op een locatie van Jeugdformaat.

Jeugdformaat is hard op zoek naar nieuwe gezinshuisouders in de regio Haaglanden. Ben jij de professional die we zoeken?

Wil je meer weten over een baan als gezinshuisouder?

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

Spoedhulp

Als de veiligheid of de ontwikkeling van een kind of gezin acuut in gevaar is.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.