Vacature

Gezinshuisouder

Wij bieden jou een baan waar geen dag hetzelfde is. Een zelfstandige baan met veel eigen verantwoordelijkheid en goede begeleiding vanuit het team.

Je kunt als Gezinshuisouder werken in verschillende varianten: fulltime of parttime, in eigen huis of op een locatie.

Gezinshuisouder zijn is geen gewone baan in de zorg. Je draagt zorg, eventueel samen met je partner, voor 1 tot 4 kinderen/jongeren. Je bent 24 uur per dag verantwoordelijk voor de opvoeding en begeleiding van kinderen met complexe problematiek, waarbij de nadruk ligt op observeren, begeleiden en stimuleren. Je werkt aan de verbetering van het gedrag van de jeugdigen, zoals het stimuleren van sociale vaardigheden. Hierbij werk je samen met het netwerk van het kind en onderhoudt je contacten met bijvoorbeeld de biologische ouders, familie, scholen en andere instanties.

Een gezinshuis, wat is dat?

In een gezinshuis woont een kind in het gezin van een professioneel opvoeder; de gezinshuisouder. In het gezinshuis is sprake van een zo gewoon mogelijk gezinsleven. De gezinshuisouder wordt ondersteund door een vast team. Samen geven zij op methodische wijze vorm aan de hulpverleningsdoelen van ieder kind. De gezinshuisouder als vaste basis en de kleinschaligheid maken een gezinshuis tot de plek waar kinderen (die al heel veel hebben meegemaakt) kunnen herstellen en zich kunnen ontwikkelen.

Hoeveel kinderen kan ik opvangen en wat is hun achtergrond? 

De kinderen hebben pittige gedragsproblemen. De leeftijd van deze kinderen kan liggen tussen de 0 en 18 jaar. Je kunt 1 tot maximaal 4 kinderen opvangen in je eigen huis.

Krijg ik als gezinshuisouder ondersteuning?

Zeker! Je wordt ondersteund door een kernteam dat bestaat uit een gedragswetenschapper, ambulant hulpverlener en een pedagogisch medewerker. Samen met de gedragswetenschapper geef je vorm aan het hulpverleningsplan voor het kind. Het contact met het netwerk van het kind is erg belangrijk, samen met de ambulant hulpverlener zorg je ervoor dat dit zo sterk mogelijk is. De pedagogisch medewerker ondersteunt jou in het dagelijkse werk bij de opvoeding. Mocht je daarnaast behoefte hebben aan extra ondersteuning is dat altijd mogelijk!

Hoe is de balans tussen werk en privé? 

Omdat je in jouw eigen huis werkt, lopen werk en privé door elkaar. Dit houdt in dat de werktijden niet standaard zijn en dat het opnemen en opvoeden van een gezinshuiskind effect heeft op de gezinssituatie.


We zijn op zoek naar professionals met een pedagogische of sociaal maatschappelijke opleiding. Je woont in Zuid-Holland of je wilt gaan wonen en werken op een locatie van Jeugdformaat in de regio Den Haag.

Sta jij positief in het leven en denk je in oplossingen?

Je benadert kinderen op een positieve, evenwichtige en consequente wijze. Je bent in staat je in te leven in wat een kind voelt en meemaakt. Je stemt je professioneel handelen af op de zorgvraag van ieder kind. Je toont daarbij respect voor de eigenheid en autonomie van ieder kind. Het is van belang dat je beschikt over:

 • een pedagogische, zorggerichte of sociaal maatschappelijke opleiding (minimaal mbo-4);
 • een stabiele gezinssituatie (alleenstaand, samenwonend met of zonder eigen kinderen);
 • voldoende woonruimte, ieder gezinshuiskind heeft recht op een eigen kamer;
 • woonachtig in de regio Haaglanden of bereid om naar deze regio te verhuizen;
 • ervaring met het werken met kinderen of duidelijke affiniteit met kinderen.

Heb je in je eigen woning onvoldoende ruimte voor deze baan? Het is ook mogelijk om als Gezinshuisouder te werken op een locatie van Jeugdformaat.

Wat is belangrijk voor deze bijzondere baan?

 • Doorzettingsvermogen, creativiteit, stressbestendigheid en improvisatievermogen;
 • In staat zijn om een goede balans te vinden tussen warme betrokkenheid en professionele afstand;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden voor bijvoorbeeld het onderhouden van samenwerkingscontacten met ouders, familie, scholen en externe instanties;
 • Open voor begeleiding en/of coaching en kunnen reflecteren op eigen handelen.
 • Kennis van en inzicht in de relevante hulpverleningsmethodieken.

Je salaris is gebaseerd op het aantal kinderen wat je opvangt en je relevante werkervaring.

Arbeidsvoorwaarden

Per kind dat je opvangt kom je voor 9 uur per week in dienst, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.

Het salaris bedraagt minimaal €2.265,62 en kan oplopen tot maximaal €3.364,43 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur).

Je hebt recht op een onregelmatigheidstoeslag van 14% en een slaapdienst vergoeding van vier uur per kind per maand.

Je krijgt voor ieder kind een budget van €45,-- per week voor de kosten van schoonmaak, oppas en overige kosten.

Daarnaast krijg je €550,-- zorgvergoeding per kind per maand.

Verder heb je recht op:

 • Vakantietoeslag van 8%;
 • Pensioenregeling via PFZW;
 • Eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Korting op verzekeringen;
 • 200 verlofuren bij fulltime (36 uur) dienstverband, waarvan je een gedeelte flexibel kunt besteden;
 • Recht op 23 vrije weekenden per jaar.
 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor je aanstelling. Ook voor je eventuele partner en (eigen) inwonende kinderen van 18 jaar of ouder.

Een online competentieanalyse maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Solliciteer direct op deze vacature

Per kind dat je opvangt kom je voor 9 uur per week in dienst, wat bij 4 kinderen neerkomt op een fulltime arbeidsovereenkomst van 36 uur.

Het salaris bedraagt minimaal €2.265,62 en kan oplopen tot maximaal €3.364,43 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (36 uur).
Je hebt recht op een onregelmatigheidstoeslag van 14% en een slaapdienst vergoeding van vier uur per kind per maand.

Je krijgt voor ieder kind een budget van €45,-- per week voor de kosten van schoonmaak, oppas en overige kosten.
Daarnaast krijg je €412,50,-- zorgvergoeding per kind per maand.

Verder heb je recht op:

 • Vakantietoeslag van 8%;
 • Pensioenregeling via PFZW;
 • Eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Korting op verzekeringen;
 • 200 verlofuren bij fulltime (36 uur) dienstverband, waarvan je een gedeelte flexibel kunt besteden;
 • Recht op 23 vrije weekenden per jaar.
 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor je aanstelling. Ook voor je eventuele partner en (eigen) inwonende kinderen van 18 jaar of ouder.

Een online competentieanalyse maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Solliciteer direct op deze vacature

Per 24 uur dat je een kind opvangt wordt je voor 2,2 uur uitbetaald.

Het salaris bedraagt minimaal €2.265,62 en kan oplopen tot maximaal €3.364,43 bruto per maand bij een fulltime dienstverband (op basis van 36 uur).

Verder heb je recht op:

 • Vakantietoeslag van 8%;
 • Pensioenregeling via PFZW;
 • Eindejaarsuitkering van 8,3%;
 • Korting op verzekeringen;
 • 200 verlofuren bij fulltime (36 uur) dienstverband, waarvan je een gedeelte flexibel kunt besteden;
 • Het kunnen overleggen van een verklaring omtrent gedrag is een voorwaarde voor je aanstelling. Ook voor je eventuele partner en (eigen) inwonende kinderen van 18 jaar of ouder.

Een online competentieanalyse maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Solliciteer direct op deze vacature

Meer weten of direct solliciteren?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.