Kelly

Ik ben Kelly Bentvelzen, samen met mijn man Peter werk ik sinds drie jaar als gezinshuisouder. Ik hoop dat meer zorgprofessionals de uitdaging aangaan om gezinshuisouder te worden. Want er zijn nog veel meer plekken nodig om kinderen op deze manier te helpen.

Ik groeide op in een pleeggezin, mijn ouders waren eerst pleegouder en maakten later de stap om als professional kinderen op te gaan vangen. Ze werden gezinshuisouder. Zo kreeg ik van jongs af aan mee hoe belangrijk het is om een veilige plek te geven aan kinderen die het heel hard nodig hebben. Het mooie aan dit werk als gezinshuisouder is dat je die plek kunt bieden in je eigen huis, in je eigen gezin. Zo heb je de ruimte en tijd om kinderen heel intensief te helpen.

Mijn man Peter is ook gezinshuisouder. We doen dit dus samen. Dat hoeft trouwens niet, je kunt ook in je eentje een gezinshuis hebben, of als je partner een hele andere baan heeft. 

We hebben zeker geen spijt van onze keuze om een gezinshuis te starten. Met drie eigen kinderen, drie gezinshuiskinderen en twee honden is er altijd wat te beleven in huis. Ben je benieuwd hoe het er bij ons thuis uit ziet? Onze collega Jacqueline kwam laatst een kijkje nemen, check hierboven het filmpje.

Ben jij geinteresseerd in een baan als Gezinshuisouder?
Dutch
English

Onze hulp

Ambulante hulp in het gezin

Eerstelijns ondersteuning aan gezinnen door onze gezinscoaches. Ze bekijken samen met de jongeren en hun ouders welke problemen er spelen en wie hierbij kan helpen.

Ambulante spoedhulp

Als de veiligheid van een kind acuut in gevaar komt, dan de-escaleren en stabiliseren wij met ambulante spoedhulp de crisissituatie. Zodat de veiligheid van het kind weer gewaarborgd wordt.

Jongeren coaching

Ondersteuning en begeleiding voor jongeren bij de uitdagingen die zij dagelijks ondervinden. We versterken hun competenties en praktische vaardigheden die ze nodig hebben om op eigen benen te kunnen staan.

VUHP

Praktische en intensieve ondersteuning op maat om er voor te zorgen dat kinderen veilig thuis kunnen blijven wonen

Daghulp

Specialistische integrale behandelprogramma’s voor kinderen met complexere problematieken. Deze programma’s worden in overleg met ouders en school, kinderdagverblijf of sportclub afgestemd en op maat gemaakt voor het kind.

OJ

Voorkomt verder vastlopen in het onderwijs voor leerlingen ( 8 – 18 ) met gedragsproblemen, depressiviteit, angstklachten, eetproblemen, negatief zelfbeeld, agressie of lichamelijke klachten zonder medische oorzaak.

Ouderschap Blijft / Parallel Solo Ouderschap

Bij ontwikkelingsproblemen van kinderen die een scheiding hebben gemaakt. Wie bieden ondersteuning bij het oplossen van conflicten, het maken van goede afspraken en het verbeteren van de communicatie tussen de ouders.

Begeleide bezoeken

Wanneer een kind uit huis is geplaatst.

Pleegzorg

Pleegzorg betekent dat een kind tijdelijk in een ander gezin gaat wonen, bij pleegouders. Er zijn verschillende vormen voor diverse situaties afhankelijk van de behoefte van het kind.

Verblijf in een gezinshuis

Als gedragsproblemen bij een kind of jongere zo heftig zijn dat thuis en in een pleeggezin wonen niet meer kan. Bij deze opvang is er intensieve begeleiding van een professionele hulpverlener: de gezinshuisouder.

Verblijf in een residentiële voorziening

Hier krijgen kinderen en jongeren de kans om op een rustige en veilige plek te werken aan hun toekomst. Wij bieden verschillende vormen van opvang in een residentie afhankelijk van de behoefte.

HGD / Uitgebreide intake

Staat voor Handelingsgerichte Diagnostiek en is een uitgebreide intake.

Diagnostiek en behandeling

Wanneer jongeren van twaalf jaar en ouder extra structuur en begeleiding nodig hebben. Dit gebeurt i.s.m. GGZ en LVB-experts.